Kontroll av reoler gir en tryggere arbeidsplass

 

Obligatoriske kontroller av reoler

Skadede og feilmonterte reoler kan i verste fall føre til ras og i verste fall kollaps av reoler. Årlige reolkontroller av lager er en viktig del av HMS for å skape en trygg arbeidsplass.

I henhold til Arbeidsmiljøloven skal det foreligge dokumentasjon på at arbeidsmiljøet er sikkert for å unngå ulykker og skape et trygt arbeidsmiljø.
Europeisk norm 15635 er en standard utarbeidet av FEM European materials handling federation. De fleste produsenter og fabrikker innen lagerinnredning må forholde seg til denne. Europeisk norm 15635, tidligere INSTA-kontroll, sier at lageransvarlig er forpliktet til å sørge for regelmessig sjekk av inventaret på lageret. Dette inkluderer kontroll av reoler.  En reolkontroll skal utføres av en person med særskilt kompetanse: “En teknisk kompetent person skal utføre inspeksjoner minst hver 12. måned. En skriftlig rapport skal sendes til ansvarlig person for lagerets sikkerhet med observasjoner samt utbedringsforslag hvis nødvendig.”  (Den europeiske standard EN 15635, Avsnitt 9.4.2.3).

Det er derfor viktig å ha dokumenterte, kvalifiserte reolkontroller og dertil også utbedringer.

Hellan Montasje kan tilby årlig kontroll av reoler eller halvårskontroll Ved reolkontroll får dere et gradert skadeskjema, og deler som behøver utbedring, vil bli merket, Grønt nivå angir skader som ikke krever utbedring, men holdes øye med. Gult nivå krever utskifting av skadede deler innen fire uker. Rødt nivå krever umiddelbar tømming og utbedring før reolen kan brukes igjen. Reolkontrollen utføres på pallereoler, småvarereoler, dypstablingsreoler og grenreoler.

Skader på reoler kan fort bli glemt, eller ikke bli oppdaget. Det er viktig at saker blir oppdaget før en ulykke eller hendelser skjer. Hellan Montasje AS har god kunnskap om alle reoler, uavhengig av merke og modell, og vil være behjelpelig med å skaffe både originale deler og manglende dokumentasjon som belastningstabeller etc. I tillegg kan vi tilby kvalifisert reparasjon/utbedring av reolene om ønskelig. Dere får da dokumentasjon på at skadene er utbedret.

Vi tilbyr årlige løpende avtaler. Kontrollene blir tatt i forhold til europeisk norm 15635 (tidligere INSTA-kontroll) og norsk standard.

Vi sørger for at reolene er sikre

Sett opp en avtale for kontroll av deres reoler, så kommer vi hvert år og forsikrer at deres reolsystem er sikkert.

Kontakt oss for en avtale for kontroll!

Kontaktinformasjon

Adresse lager: Andersrudveien 1,
1914 Ytre Enebakk
E-post: post@hellanmontasje.no
Telefon: 924 82 556